Onderwijs in bewegen op de basisschool

Wil je met nog meer enthousiasme en motivatie bewegingslessen geven?

Wil je ervaren dat een les beter loopt en dat er meer beleving is bij de kinderen?

Wil je zien dat leerlingen gerichter oefenen en meer leren?

Wil je met meer vertrouwen in de zaal staan?

Antwoorden op deze en andere praktische vragen vind je met sprekende voorbeelden, illustratieve afbeeldingen en foto’s toegelicht.

Ook vragen als:

Waarom is bewegen voor kinderen (zo) belangrijk?

Wat zijn de criteria van een goede les?

Hoe bepaal je de opbouw en volgorde binnen activiteiten?

En hoe varieer je zowel in arrangement als in uitvoering?


 .......krijgen met concrete en praktische uitwerkingen de aandacht die ze verdienen.

Verder worden recente inzichten in motorisch leren en diverse leerhulpstrategieën besproken. 

Onderwijs in bewegen in het basisonderwijs is een praktisch handboek met tools en handvatten om kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs te verzorgen.

Lesgeven kun je niet aan de hand van checklists. Er zijn geen recepten waardoor leerlingen aan het eind van het schooljaar de gewenste bewegingscompetenties laten zien. Wel zijn er ingrediënten om betekenisvolle bewegingslessen te ontwerpen, en die inhoudelijk en kwalitatief goed te begeleiden.

De derde druk is onlangs binnengekomen.Neem ook eens een kijkje op ons nieuwe platform-onderwijsinbewegen.nl