Hoofdstuk 2

Powerpoint

In hoofdstuk 2 komen de negen criteria voor een goede les bewegingsonder- wijs met kleuters aan bod. Deze worden direct gekoppeld aan de lesvoorbe- reiding, de les en de evaluatie van de bewegingsles. Er worden drie verschil- lende invalshoeken om naar de bewegende kleuters te kijken geschetst. De drie observatietorens en de drie centrale vragen, wat zie ik, wat vind ik er- van en wat doe ik?, die je als leerkracht tijdens de les kunt inzetten worden uitgewerkt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de evaluatie. Na afloop van een gegeven les kijk je terug naar hoe de gehele les is verlopen. Wat ging goed, wat mag en kan anders? 

Screenshots

Terug naar het overzicht?

Downloaden?

Download
Powerpoint hoofdstuk 2.pptx
Microsoft Power Point presentatie 927.9 KB