Hoofdstuk 7

Werkdocument: Jong geleerd

Het proces

Motorisch leren is omschreven als het proces van toenemende vloeiendheid, accuratesse en snelheid van bewegingen. Dit proces van op een steeds effectievere en meer efficiënte manier bewegen is ook van toepassing op complexe vaardigheden.

Jong geleerd?

Bekijk het filmpje van dit zeer bewegingshandige en jonge kind dat over een hekje klimt. Een hekje waarvan het de bedoeling is dat het hem tegenhoudt. Dit betekent dat de klimvaardigheid van dit kind groot is.

Bewegingshandig?


Motorisch leren

Motorisch controleren


Nog niet beheersen

(Steeds beter beheersen)

Volledig beheersen


Bij motorisch leren gaat het om vaardigheden die nog niet beheerst zijn. Bij motorisch controleren gaat het om vaardigheden die beheerst worden en die steeds beter worden afgestemd op de omstandigheden waarin die vaardigheid nodig is.

 

Het motorisch leerproces heeft een aantal kenmerken en het maakt niet uit of het dan gaat over klimmen, duikelen, fietsen, het gooien van een bal, het eten met vork en mes, tennissen of autorijden. Steeds zijn vergelijkbare kenmerken zichtbaar.

Vraag

Gaat het om motorisch leren of meer over motorisch controleren?

  • Op grond van welke argumenten – kernmerken en aspecten van motorisch leren – kom je tot deze conclusie.

Bekijk het filmpje nog een keer.

Kun je op grond van de literatuur die je over motorisch leren hebt gelezen een verklaring geven waarom het deze jongen lukt over het hekje te klimmen, terwijl de meeste van zijn leeftijdsgenoten dit (nog) niet kunnen?Terug naar het overzicht?