Module 10

Bewegen in de brede context

In de loop van het schooljaar zijn er heel wat momenten waarop bewegingsactiviteiten worden aangeboden buiten de reguliere lessen bewegingsonderwijs. Als teamlid krijg je hier mogelijk mee te maken in werkgroepen of commissies. Module 10 geeft duidelijkheid over wat er binnen de brede context valt en de mogelijkheden tot het benutten van de bewegingsruimtes in en rond de school. 

 

Deze module is gebaseerd op de tekst van hoofdstuk 10 van het boek. Met het bestuderen van deze tekst en het doornemen van de module krijg je meer kennis over en inzicht in:

  • Wat wordt beschouwd als ‘brede context’;
  • Bewegingsruimtes in en rond de school;
  • Psychomotorische ontwikkeling – in theorie en praktijk;
  • Leerlijnen en bewegingsthema’s – buitenactiviteiten;
  • Belang van het schoolplein;
  • Het gezonde schoolplein;
  • Inrichting van schoolplein en buitenspel;
  • Sport- en spelactiviteiten schoolbreed;
  • Criteria keuze sport- en spelactiviteiten.

Terug naar het module overzicht?