03. maart 2019
In het vorige blog is ingegaan op enkele vormen en strategieën die onderdeel zijn van de toolbox van het nieuwe motorische leren. In dit artikel wordt het verband gelegd tussen de kracht van het arrangement en interne en externe motivatie.

10. februari 2019
Het ontwerpen en realiseren van bewegingsactiviteiten die door iedere leerling betekenisvol en uitdagend ervaren worden, is een serieuze uitdaging. We kunnen vaststellen dat dit voor ons als professionals enerzijds een complexe en ingewikkelde opgave en anderzijds een uitdagende ambitie is.