Hoofdstuk 2

Werkdocument: de 9 criteria

De criteria voor een goede gymles

Voor kleutergym zijn er specifieke criteria waaraan een gymles dient te voldoen. De criteria voor een goede gymles zeggen iets over wat kleuters nodig hebben om optimaal te kunnen ontdekken, zich te ontwikkelen en vaardigheden eigen te maken. 

Een bepaald trucje

Bewegen gaat over het leren van een bepaald trucje, over het verwerven van een bepaalde vaardigheid.

Beleven gaat over de emotionele dimensie. Vindt het kind het leuk, spannend, stom, wat trekt hem precies aan binnen een specifieke activiteit of spel?

 

De derde dimensie is de dimensie van het reguleren. Bij reguleren gaat het over het zelf regelen van een activiteit samen met de andere kinderen. Het opstarten en aan de gang houden van een specifieke bewegingsactiviteit, een spel, een speeltuintje of beweeghoek. Wanneer stopt een activiteit en wat moet ik dan doen?


De 9 criteria zijn verdeeld in drie dimensies

De criteria zijn verdeeld in drie dimensies: bewegen, beleven en reguleren.
Het zijn tevens de drie dimensies waaruit een les is opgebouwd.

1.Bewegen

Onder de dimensie bewegen vallen:

• drang tot bewegen

• zich competent voelen

• gevarieerd aanbod

• verhouding actie – rust

• veel oefenbeurten en herhaling

2.Beleven

de dimensie beleven omvat:

• variatie in speelkriebels

• ruimte voor de relatie met de ander

3.Reguleren

Ten slotte de dimensie reguleren:

• structuur en overzicht

• zich autonoom voelen


Plezier

Naast deze negen criteria is er nog één allesomvattend aspect dat heel belangrijk is en dat is: plezier. Plezier in het doen van activiteiten is een belangrijke voorwaarde om te leren. Plezier is geen criterium op zich. Plezier is aan de ene kant voorwaarde om tot ‘beter leren bewegen’ te komen. Aan de andere kant is plezier het resultaat van het op de juiste manier hanteren en gebruiken van de negen criteria voor een goede gymles.

Kijkopdracht:

Neem de kijkwijzer en bekijk en waardeer een of meerdere bewegingslessen vanuit deze 9 criteria.

Als je kijkt naar de 9 criteria voor een goede les, waar staan dan de lessen op jouw school?

Wat gaat goed?

Waar ligt nog ruimte voor verbetering?

Wat ga je eventueel veranderen?

Terug naar het overzicht?

Downloaden?

Download
Werkdocument hoofdstuk 2.png
Portable Network Grafik formaat 606.9 KB