Online cursus

Beter spelen en bewegen met kleuters

Leuk je hier te ontmoeten. Welkom bij de online cursus ‘Beter Spelen en Bewegen met Kleuters’.
We wensen je veel nieuwe inzichten en interessante kennis toe.

De cursus biedt je..

praktijkrelevante en direct bruikbare kennis om bewegingslessen met kleuters uitdagender, gevarieerder en speelser te maken.

concrete tips zodat je met grotere motivatie en betrokkenheid bewegingslessen gaat geven omdat de les beter loopt, er meer  
             beleving is en de kleuters veel leren.

praktische handvatten om kwalitatief goede en uitdagende lessen bewegingsonderwijs te verzorgen.

suggesties om handig, effectief en veilig bewegingsactiviteiten te organiseren.

meer vertrouwen in eigen kunnen omdat je weet dat je kennis over bewegingsonderwijs met kleuters up-to-date is.


Wat ga je leren?

 • Waarom bewegen voor jonge kinderen belangrijk is;
 • De 9 criteria van een goede les;
 • De opbouw en volgorde binnen activiteiten;
 • Differentiëren zowel in arrangement als in uitvoering;
 • Veilig bewegen in de speelzaal;

Daarnaast krijg je:

 • Recente inzichten in motorisch leren;
 • Het waarderen van de LEER-kracht van het kind;
 • Mogelijkheden om bewegingsactiviteiten te begeleiden;
 • Effectiever gebruikmaken van materialen;
 • Inzicht in leerlijnen en bewegingsthema’s;
 • Speelkriebels herkennen en erkennen;
  En nog veel meer..


Opbouw van de cursus

De cursus is modulair opgebouwd en omvat 10 modules. Elke module heeft een specifiek hoofdthema met hieraan verwante onderwerpen. Deze thema’s zijn gebaseerd op een hoofdstuk uit het boek en worden besproken en inzichtelijk gemaakt aan de hand van teksten, beeldmateriaal en sprekende voorbeelden. Verschillende documenten, mindmaps, werkopdrachten en toetsvragen zijn hierin ondersteunend.

Met deze online cursus beschik je over een schat aan informatie over bewegingsonderwijs met kleuters. Het geeft inzicht en concrete handvatten om jonge kinderen beter te leren spelen en bewegen.


Studiehulp

Je hebt toegang tot alle modules. De modules kun je op je eigen manier en in de volgorde die je het prettigst vindt bestuderen. Je kunt dus je eigen leerweg bepalen. 

Afhankelijk van jouw interesse of vraag kan je gebruikmaken van de inhoud van de modules.

Deze modules hoeven niet noodzakelijkerwijs opeenvolgend of in z’n totaliteit gelezen, doorgenomen of bestudeerd te worden.  Welke basiskennis je in je rugzak stopt bepaal je zelf.

10 modules

 • Module 1: Belang voor kleuters 
 • Module 2: Een goede les
 • Module 3: Leer-kracht van de leerkracht
 • Module 4: Leer-kracht van het kind
 • Module 5: Motorisch-didactisch leermodel
 • Module 6: Wat is een kleuter?
 • Module 7: Motorisch leren
 • Module 8: Leerlijnen bewegingsonderwijs
 • Module 9: In de organisatie
 • Module 10: Bewegen in de brede context
 • Eindtoets


Accreditatiepunten

De mogelijkheid tot het verkrijgen van accreditatiepunten is opgenomen in de cursus.
Door de eindtoets met voldoende resultaat af te ronden voldoe je aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 30 accreditatiepunten van RegisterLeraar.