Module 5

Motorisch-didactisch leermodel

In hoofdstuk 5 wordt een motorisch didactisch leermodel geschetst dat houvast biedt bij het voorbereiden en uitvoeren van lessen bewegingsonderwijs aan kleuters. Dit zogenoemde zandlopermodel bestaat uit
drie componenten; fases, elementen en  factoren.

 

Deze module is gebaseerd op de tekst van hoofdstuk 5 van het boek. Met het bestuderen van deze tekst en het doornemen van de module krijg je meer kennis over en inzicht in:

  • Zandlopermodel – het belang van een motorisch-didactisch leermodel;
  • De vijf fasen van het zandlopermodel;
  • De wisselwerking tussen de elementen - kind, leerkracht en taak;
  • Belangrijke en bepalende factoren;
  • Didactische keuzes – een mix van maatregelen;
  • Doelen en bijvangsten.

 

Terug naar het module overzicht?