Hoofdstuk 5

Werkdocument: Didactische keuzes

Keuzes maken

Een les bewegingsonderwijs met kleuters is een continu proces van overwegingen, keuzes maken en beslissingen nemen.

 

Veel keuzes kan een leerkracht al maken in de voorbereiding. Keuzes die te maken hebben met kindfactoren, leerkrachtfactoren, taakfactoren en omgevingsfactoren. Welke organisatievorm en activiteiten passen het best bij deze groep? Hoe verdeel ik de kinderen, hoe maak ik mijn groepjes?

De accenten

Welke accenten wil ik gaan leggen en welke activiteiten kies ik hier dan bij? Welke regels zijn voor mij belangrijk?

In je voorbereiding is voor een groot gedeelte al te bedenken welk (beweeg)gedrag de kinderen zullen laten zien.  Jij kunt vooraf al enigszins inschatten waar de knelpunten zullen liggen voor bepaalde kinderen of op welke activiteit specifieke kinderen eerder zijn uitgekeken.

 

 

In de voorbereiding

In de voorbereiding kunnen al vele didactische keuzes gemaakt worden die van invloed zijn op het verloop van de les. Gelukkig is ook niet alles van tevoren te bedenken. Iedere les is anders en iedere bewegende kleuter is anders. Tijdens de les zal er nog genoeg gebeuren waar jij als leerkracht op ‘moet’, wil en kan reageren. Alles komt samen tijdens de les en iedere keuze heeft een gevolg. En niet reageren, mits wel overwogen, is ook een didactische keuze. Praktijkvoorbeelden

Hoofdstuk 5 beschrijft praktijkvoorbeelden waarin vele didactische keuzes en vaardigheden verwerkt zijn. Didactische keuzes voorafgaand aan een les en ook keuzes die tijdens een bewegingsles  met kleuters gemaakt worden.

De diverse voorbeelden zijn beschreven aan de hand van verschillende aspecten van de theorie, zoals deze zijn uitgewerkt in het boek. De voorbeelden worden verduidelijkt door de samenwerking en onderlinge relatie tussen de elementen kind-, leerkracht-, taak- en omgevingsfactoren helder te maken.

Wat moet je doen?

De opdracht geeft je meer inzicht in de theorie achter het motorisch-didactisch leermodel.
Het vraagt denkvermogen en inzicht van jou.

 

De verschillende factoren zijn in het figuur opgenomen.

Het figuur laat direct de verbanden zien en plaatst de factoren bij de elementen.

 

Vul in het beschreven voorbeeld tussen

de haakjes  (…………..) de juiste factor in.

Orde en structuur

Orde en structuur zijn belangrijke elementen tijdens de les bewegingsonderwijs. Het beschreven voorbeeld geeft zicht op hoe je veiligheid voor een deel kunt organiseren.

 

Orde en structuur; maar hoe zorg je hier nu voor?

Continu keuzes

Het is een goede zaak meer zicht te krijgen op de overwegingen die je ertoe brengen een bepaalde beslissing, een bepaalde keuze te maken. Didactische keuzes maak je namelijk continu.

 

 

Het figuurDe opdracht

Terug naar het overzicht?

Figuur

Download
Werkdocument hoofdstuk 5.png
Portable Network Grafik formaat 75.3 KB

Tekst

Download
Werkdocument hoofdstuk 5.pdf
Adobe Acrobat document 3.9 MB