Hoofdstuk 6

Samenvatting

Hoe zitten kleuters in elkaar en waar verschillen ze van de andere basisschoolkinderen? Heb je als leerkracht invloed op de totale ontwikkeling? Waar zitten de verschillen bij kleuters onderling bij de ontwikkelingsgebieden. Hoofdstuk 6 gaat jou hierbij helpen.6.1 Natuur- of cultuurbepaald?

Tot op de dag van vandaag blijft het een discussie welke rol nature en welke rol nurture spelen bij de ontwikkeling van kinderen. Er zijn vele factoren die kunnen meespelen in de ontwikkeling. Als leerkracht heb je te maken met cultuurverschillen. De twee behoeftepiramides, die van Maslow en Pinto, worden vergeleken. Daarnaast worden de fysiologische en sociale verschillen tussen jongens en meisjes besproken. Als leerkracht is het belangrijk je bewust te zijn van je gender bias en stereotypering te vermijden.

6.2 Ontwikkeling van kleuters

Tussen de vier en zes jaar is een kind een kleuter. Bij deze leeftijdsperiode horen specifieke ontwikkelingstaken. Deze ontwikkelingstaken worden verdeeld in zes domeinen. Per domein wordt in praktisch voorbeelden een onderscheid gemaakt in ontwikkeling tussen jongste en oudste kleuters. Als leerkracht kan je per domein Eerste Hulp Bij Ontwikkeling geven, waardoor de kleuters zich nog optimaler kunnen ontwikkelen. Elk van de zes domeinen draagt bij aan de totale ontwikkeling van de kleuter.

6.3 Diversiteit aan kleuters

Zodra een kind vier jaar wordt start het in groep 1. Het gehele schooljaar door komen er nieuwe kleuters bij. Ieder kind komt met een eigen achtergrond en beginsituatie binnen. De diversiteit aan kleuters in de groepen 1 en 2 is groot. In een combinatieklas kan de range in leeftijd van vier jaar tot zes en een half jaar zijn. Leerkrachten hebben dagelijks te maken met verschillende onderwijsbehoeften, leerstijlen en intelligentieniveaus. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is de diversiteit nog verder vergroot.


Terug naar het overzicht?

Download
Samenvatting hoofdstuk 6.pdf
Adobe Acrobat document 3.8 MB