Hoofdstuk 10

Werkdocument: Leerlijnen naar buiten gebracht

Door de inrichting van het plein, beschikbare materiaal en het natuurlijke speelgedrag van de kinderen zijn de 12 leerlijnen uit het bewegingsonderwijs vaak herkenbaar tijdens het buitenspelen. Kinderen gaan spelend aan de slag met geleerde bewegingsvaardigheden of bouwen ze uit. Als leerkracht kan je hierin een rol spelen door spel te stimuleren, voort te borduren op het reeds geleerde, activiteiten te herhalen en door te ondersteunen bij bewegingsactiviteiten.

 

Naast herkenbare activiteiten uit de gymlessen, biedt een goed ingericht speelplein ook voldoende mogelijkheden voor aanverwante activiteiten. Dit kunnen ook activiteiten zijn die niet of nauwelijks haalbaar zijn in een binnenruimte. Denk bijvoorbeeld aan skeeleren of fietsen. De dynamiek in de bewegingscultuur en de ontwikkeling van innovatieve materialen vragen steeds om aanpassingen ten aanzien van aanbod en regels op het plein.


Opdracht

Herken je verschillende leerlijnen – en bewegingsthema’s - in de filmpjes twee korte filmpjes?
De filmpjes duren minder dan een minuut.

1.

2.


Uit een andere cultuur

Zijn de leerlijnen en daarmee de bewegingsuitdagingen beperkt tot de Nederlandse speel- en beweegcultuur of zijn de uitdagingen die kinderen ervaren binnen bewegingsactiviteiten veel universeler?

 

In dit derde en laatste filmpje zie je spelende kinderen uit een heel andere cultuur. Zijn ook bij deze speel- en beweegactiviteiten de leerlijnen, bewegingsthema’s en bewegingsuitdagingen herkenbaar?

Bespreek de gevonden en herkenbare leerlijnen, bewegingsthema’s en uitdagingen met je collega’s. Heb je dezelfde gevonden?

3.Terug naar het overzicht?