Module 9

In de organisatie

In deze module is de leidende vraag: Welke plek neemt het bewegingsonderwijs met kleuters in bij jou op school?
Het is de verantwoordelijkheid van de directie om in samenspraak met het team hier vorm en richting aan te geven.

Deze module richt zich op het bewegingsonderwijs met kleuters vanuit het perspectief van de organisatie.

 

Deze module is gebaseerd op de tekst van hoofdstuk 9 van het boek. Met het bestuderen van deze tekst en het doornemen van de module krijg je meer kennis over en inzicht in:

  • De inrichting van het speellokaal;
  • Grote en kleine materialen;
  • Regels en afspraken;
  • Veiligheid en hygiëne;
  • Jaarplanning;
  • Methodes en naslagwerken;
  • Zorgverbredend bewegingsonderwijs;
  • Handelingsgericht werken.

Terug naar het module overzicht?