Module 3

Leer - Kracht van de leerkracht

Deze module gaat over de mogelijkheden die een leerkracht ter beschikking heeft. LEERkracht waar jij als leerkracht gebruik van kunt maken. De mogelijkheden en tools om de bewegingsbeïnvloeding van een groep en de individuele leerling zo goed mogelijk te laten verlopen, worden in deze module besproken en toegelicht.

Deze module is gebaseerd op de tekst van hoofdstuk 3 van het boek. Met het bestuderen van deze tekst en het doornemen van de module krijg je meer kennis over en inzicht in:

  • Leidinggeven en leiding nemen;
  • Verschillende manieren van instrueren;
  • Vormen van leerhulp;
  • Organisatievormen en –aspecten;
  • Groeperingsvormen;
  • Begeleidingsstijlen;
  • Omgangsvormen;
  • Gender bias: verschillen jongens en meisjes.

Terug naar het module overzicht?