Hoofdstuk 8

Samenvatting

Binnen het bewegingsonderwijs in Nederland wordt de indeling van bewegingsactiviteiten op basis van leerlijnen breed gedragen. De 12 leerlijnen die vallen onder kerndoel 57 van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), geven structuur, overzicht, variatie en uitdaging binnen de bewegingslessen. Dit is kern van Hoofdstuk 8. 8.1 Het theoretische kader

De SLO heeft alle kerndoelen voor het basisonderwijs beschreven. Sinds het schooljaar 2009/2010 zijn deze ingevoerd. De kerndoelen 57 en 58 hebben betrekking op het bewegingsonderwijs. Kerndoel 58 geeft richting aan de reguleringsdoelen en kerndoel 57 is uitgewerkt naar bewegingsdoelen in 12 leerlijnen. Elke leerlijn wordt getypeerd door een eigen bewegingsuitdaging, het spanningsveld tussen wel en net niet lukken.  Iedere leerlijn is op zijn beurt onderverdeeld in maximaal vijf bewegingsthema’s met een eigen accent binnen die uitdaging. 

Verder worden begrippen als TULE doelen, kernactiviteiten, grondvormen van bewegen en basisvaardigheden beschreven. Ook wordt uitgelegd wat het verschil is tussen variatie op kernactiviteiten en verwante activiteiten.

8.2 Van leerlijn tot TULE-doelen

De TUssendoelen en LEerlijnen, zoals omschreven, zijn streefdoelen die als richtlijnen gebruikt worden om inhoudelijk vorm te geven aan het bewegingsonderwijs tot eind groep 2. Ze zijn verdeeld over de vier tuintjes: klim en klautertuintje; mik- en jongleertuintje; trucjestuintje en het speltuintje. In een leerbaar tabel staan alle leerlijnen, de bewegingsuitdagingen, bewegingsthema’s en TULE doelen overzichtelijk op een rij. 

8.3 Bewegingsthema's uitgewerkt

Alle leerlijnen en bewegingsthema’s worden systematisch uitgewerkt per beweegtuin. Elk van de vier beweegtuinen en de daarbinnen geplaatste leerlijn(en) en bewegingsthema’s zijn uitgewerkt naar een algemene beschrijving, de bewegingsuitdaging, speelkriebels voor kleuters, opbouw en volgorde van aanbieden voor de leerkracht. De uitvoeringswijzen zijn vertaald in een praktisch voorbeeld en tot slot enkele handige aandachtspunten voor leerkracht.

8.4 Voorbeeldlessen in tuintjes

Ter afsluiting van het hoofdstuk zijn twee volledig ingevulde lessen opgenomen. Deze voorbeeldlessen zijn naar de indeling van de ‘tuintjes’.
Op onze site staan deze lessen ook en worden ze vergezeld van filmbeelden (binnenkort beschikbaar).


Terug naar het overzicht?

Download
Samenvatting hoofdstuk 8.pdf
Adobe Acrobat document 4.3 MB