Hoofdstuk 10

Samenvatting

In de loop van het schooljaar zijn er heel wat momenten waarop bewegingsactiviteiten worden aangeboden buiten de reguliere lessen bewegingsonderwijs. Als teamlid krijg je hier mogelijk mee te maken in werkgroepen of commissies. Hoofdstuk 10 geeft duidelijkheid over wat er binnen de brede context valt op een basisschool. 10.1 De brede context begrensd

Als leerkracht op een basisschool ben je, naast verantwoordelijk voor je eigen groep in de klas, ook betrokken bij activiteiten voor de overige leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. De theorie over de verschillen in psychomotorische ontwikkeling wordt ook vertaald naar de praktijk op het plein, in de klas en in de gymzaal. De genoemde ontwikkelingstaken per leeftijd bieden de leerkracht handvatten in de begeleiding van de leerlingen. In en rond het schoolgebouw zijn er meerdere ruimtes waar bewogen kan worden. Als school kan je gebruik maken van openbare en commerciële locaties rondom de school voor het brede sport- en spelaanbod.  

Als leerkracht van groep 1 en 2 is het belangrijk om de doorgaande lijn binnen de leerlijnen en bewegingsactiviteiten tot en met groep 4 te kennen. Wat moeten kleuters gemiddeld kunnen, kennen of hebben ervaren als ze naar groep 3 gaan? Waar wordt naartoe gewerkt? In de onderbouw ligt de nadruk op basisvaardigheden. Bij de hogere groepen worden de vaardigheden steeds complexer door de verbinding met andere leerlijnen en combinatie met andere bewegingsactiviteiten.  

10.2 Het schoolplein nader bekeken

Het schoolplein neemt een belangrijke plek in binnen de organisatie. Iedere groep komt dagelijks buiten. Voor zowel het kleuterplein als het grote speelplein zijn meerdere overwegingen te maken bij de inrichting en de aanschaf van de materialen. Kies je als school voor natuur, sport, spel of een combinatie hiervan? Gaat de school mee in de trend van het ‘Gezonde speelplein’, een ‘groen’ schoolplein of bijvoorbeeld een Zoneparc? Door het schoolplein als verlengstuk van de gymzaal te gebruiken, worden zowel de leerlijnen, de activiteiten als de materialen naar buiten gebracht. 

10.3 Sport- en spelactiviteiten schoolbreed

In en rondom een basisschool worden meerdere beweegactiviteiten en evenementen georganiseerd. De school kan hierin zelf initiatiefnemer zijn, al dan niet vanuit de verlengde schooldag of brede school. Daarnaast is er veelal ook een aanbod vanuit de gemeente en wordt de school jaarlijks benaderd voor landelijke evenement, zoals Koningsdag. Door eigen initiatieven en het overige aanbod langs de zes criteria te leggen, weet je als school of de activiteit geschikt is voor alle deelnemers en niet slechts voor een select groepje.  


Terug naar het overzicht?

Download
Samenvatting hoofdstuk 10.pdf
Adobe Acrobat document 4.2 MB