Module 8

Leerlijnen bewegingsonderwijs

Binnen het bewegingsonderwijs in Nederland wordt de indeling van bewegingsactiviteiten op basis van leerlijnen breed gedragen. De 12 leerlijnen die vallen onder kerndoel 57 van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), geven structuur, overzicht, variatie en uitdaging binnen de bewegingslessen. Dit is kern van de module.

 

Deze module is gebaseerd op de tekst van hoofdstuk 8 van het boek. Met het bestuderen van deze tekst en het doornemen van de module krijg je meer kennis over en inzicht in:

  • Leerlijnen en bewegingsthema’s;
  • Bewegingsuitdagingen en speelkriebels;
  • Kerndoelen en TULE-doelen;
  • Grondvormen van bewegen en basisvaardigheden;
  • Variatie en verwante activiteiten;
  • De vier beweegtuinen;
  • Opbouw en volgorde binnen activiteiten;
  • Voorbeeldlessen.

Terug naar het module overzicht?