Hoofdstuk 9

Samenvatting

Het volgende bespreken we in hoofdstuk 9; Welke plek neemt het bewegingsonderwijs met kleuters in bij jou op school? Het is de verantwoordelijkheid van de directie om in samenspraak met het team hier vorm en richting aan te geven. 9.1 Het speellokaal

Een intensief en veilig gebruik van het speellokaal voor de oorspronkelijke doelgroep, namelijk peuters en kleuters, vraagt om een visie op bewegingsonderwijs. Door een plan te maken met daarin een vast rooster, regels en afspraken over het gebruik van het speellokaal, wordt dit gebruik vastgelegd. Dit vraagt ook afspraken over wel of geen gebruik van gymkleding en gymschoenen en wat doen we met lange haren en brillen?

In een meerjarenplan voor de inrichting van het speellokaal kan je als school gebruik maken van de praktische tips voor de aanschaf van grote en kleine materialen. Door de materialen regelmatig te laten keuren en het belang van hygiëne op waarde te schatten, creëer je een veilig en optimaal speel- en leerklimaat. Sommige scholen gymmen met kleuters in de grote gymzaal. De grote gymzaal biedt naast voordelen ook zeker nadelen voor kleuters. 

9.2 Jaarplanning bewegingsonderwijs

Het opzetten van een jaarplanning voor bewegingsonderwijs geeft houvast in de voorbereiding van de bewegingslessen. Door voor tien weken steeds vier activiteiten uit te werken en dit vier periodes te herhalen, bied je voldoende variatie en herhaling voor zowel de leerkracht als de kleuters. Bij het opzetten van een jaarplan kun je als school gebruik maken van een bestaande methode bewegingsonderwijs. Vijf methodes worden aan de hand van een vaste opzet nader besproken. De uitwerking van het viertal bronnenboeken heeft weer een eigen indeling en clustering van activiteiten. Bronnenboeken zijn goed te gebruiken als naslagwerk en als aanvulling op een gekozen methode. 

9.3 Zorgverbreding en passend onderwijs

Op de kleuterleeftijd manifesteren zich al de speciale onderwijsbehoeften per individu. Het is een grondrecht om te mogen ‘zijn wie je bent’ en als school bepaal je daarin de ruimte die er is om verschillend te zijn. Val je op of val je uit? Ga je als school het verschil ten opzichte van het gemiddelde wegwerken of respecteer en waardeer je de verschillen? 

Door de invoering van passend onderwijs wordt handelingsgericht werken steeds belangrijker. Bij het toepassen van de cyclus van handelingsgericht werken ligt de nadruk op mogelijkheden van het kind. In het doorlopen van de vier fases begeleidt de leerkracht het kind om van belemmeringen mogelijkheden te maken. 


Terug naar het overzicht?

Download
Samenvatting hoofdstuk 9.pdf
Adobe Acrobat document 4.3 MB