Hoofdstuk 9

Toetsvragen

1. Bij de inrichting van de speelzaal wordt er onderscheid gemaakt tussen grote en kleine materialen.


2. Een methode is meer dan een verzameling van sport- en spelactiviteiten.


3. Bij het toepassen van de cyclus progressie- en handelingsgericht werken wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van het kind.


4. Een nadeel van het gymmen met kleuters in de grote gymzaal kan zijn dat de temperatuur te laag is in deze grote zaal.


5. Om de lessen bewegingsonderwijs zo aan te bieden dat je alle leerlijnen invult, maar je een jaarplan. Hoe vul je een jaarplan in.


6. Zet de cyclus van handelingsgericht werken in de juiste volgorde:


Terug naar het overzicht?