Hoofdstuk 6

Toetsvragen

1. Alle eigenschappen van het individu die bepaald zijn door aanleg, erfelijkheid en dus aangeboren zijn, noemen we nature.


2. Twee stellingen:

Stelling 1: Een kleuter van vier jaar, laat bij het werpen de volgende beweging zien, rechterhand gooit en rechterbeen staat voor.

Stelling 2: Een kleuter van vier jaar, laat bij het werpen de volgende beweging zien, rechterhand gooit en linkerbeen staat voor.


3. De piramide van Maslow bestaat uit 5 niveaus. Zet in de juiste volgorde en begin bij de bodem van de piramide:


4. Het denken in termen van strakke, genetisch bepaalde schema’s genetische schema’s heeft geleid tot het opstellen van algemeen geldende regels voor de ontwikkeling van de motoriek ontwikkeling motoriek. Deze ontwikkeling verloopt volgens vaste regels:


5. In de verschillende niveaus van de piramide van Maslow zijn de basisbehoeften van Stevens herkenbaar.


6. Binnen het motorische domein worden bij de kleuters onder andere de volgende ontwikkelingstaken aan de orde gesteld:


Terug naar het overzicht?