Hoofdstuk 9

Werkdocument: Binnen de organisatie

De plaats

Dit werkdocument gaat over de plaats die het bewegingsonderwijs heeft bij jouw op school en regels en afspraken die jullie als team maken om alles soepel te laten verlopen. Bewegingsonderwijs met kleuters bekeken vanuit het perspectief van de organisatie van de school.

De verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de directie van de school, in goede samenspraak met alle leerkrachten, dat het speellokaal en de inrichting ervan op orde is en de regels met betrekking tot het gebruik daarvan worden nageleefd en dat er een goede jaarplanning ligt. 

De inrichting

Als team kun je bij de inrichting van het totale bewegingsonderwijs binnen de organisatie dankbaar gebruikmaken van methodes en bronnenboeken die er in omloop zijn. Maar we beginnen bij het begin; de startsituatie van de accommodatie. Wat zijn de mogelijkheden van de accommodatie en welke methoden en naslag heb je tot je beschikking?
Opdracht 1

Deze opdracht gaat over het ‘in kaart brengen’ van jouw eigen ‘bewegingsonderwijs met kleuters-situatie’ binnen de organisatie van de school.

Afbeeldingen opdracht 1

Opdracht 1 downloaden?

Download
Werkdocument hoofdstuk 9 - opdracht 1.pd
Adobe Acrobat document 8.9 MB


Regels en afspraken

Voordat kleuters kunnen gaan gymmen is het goed om als leerkrachten samen afspraken te maken over de praktische kant van de lessen in het speellokaal. Door op één lijn te gaan zitten, schep je helderheid naar de kinderen en naar de ouders en voorkom je discussies of onduidelijkheden.

Opdracht 2

Schrijf in het document hieronder de regels die jullie als team hebben afgesproken gericht op het op een goede manier laten verlopen van de bewegingslessen.  Regels rondom de gymlessen en algemene afspraken tijdens de bewegingslessen zelf.

Afbeelding opdracht 2

Opdracht 2 downloaden?

Download
Werkdocument hoofdstuk 9 - regels en afs
Adobe Acrobat document 3.2 MB


Terug naar het overzicht?