Hoofdstuk 8

Toetsvragen

1. Het beheersen van de basisvaardigheden hoeft geen voorwaarde te zijn om in een later stadium de complexere bewegingsuitdagingen en sportspecifieke vaardigheden onder de knie te krijgen.


2. De leerlijn balanceren bestaat uit vier bewegingsthema’s, balanceren, rijden, glijden en acrobatiek.


3. Zet de opbouw van klauteren in de juiste volgorde van makkelijk naar moeilijk.


4. De essentie van ieder bewegingsthema wordt omschreven in de bewegingsuitdaging.


5. In de literatuur wordt ook wel gesproken van een bewegingsprobleem. Kinderen ervaren ‘dit probleem’ als een uitdaging, als iets spannends, vandaar de meer passende term  bewegingsuitdaging.

Er is sprake van een bewegingsuitdaging wanneer:


6. Klauteren en touwklimmen vormen de twee bewegingsthema’s binnen de leerlijn klimmen.

Wat zijn kenmerken van klimactiviteiten?


Terug naar het overzicht?