Activiteiten in de beweegtuinen


In de organisatie van ‘eigen huis en tuin’ heeft de zaal een vaste indeling met vier beweegtuinen: een klimtuin; een speltuin; een mik- of jongleertuin en tot slot de tructuin waarin altijd een beweegbaan wordt aangeboden.

In het midden wordt ruimte gecreëerd om nog een vijfde tuin van de leerkracht te maken. Ideaal als centrale startplek, om een kleuter even rust te geven, ‘gedoe’ te laten oplossen en gezamenlijk af te sluiten.

 

Ruimte binnen kaders

De vaste indeling van de het speellokaal biedt naast herkenbaarheid, houvast en veiligheid. In dit systeem is er ruimte voor actie, rustmomenten en ontwikkelen de kleuters zich binnen alle ontwikkelingsdomeinen op hun eigen tempo, niveau, interesses en leerstijl.

Door de lessen op deze manier te organiseren ontstaat een organisatie waar veel ruimte is voor zelfredzaamheid, zelfsturing en zelfstandig functioneren van de kleuters. Als leerkracht heb je de tijd om te observeren en de ruimte om in stappen waar nodig of gewenst.

DEZE WEEKBasisidee

De basisideeën, principes en uitgangspunten over de 'eigen huis en tuin' organisatie hebben we beschreven in artikelen en boeken. 

 

Wil je meer weten over de beweegtuinen?Activiteiten

De beschreven activiteiten en spelideeën passen prima in de onderscheiden beweegtuinen. De spelactiviteiten elk met hun eigen accenten en kenmerken hebben hun waarde in de praktijk al vele malen bewezen.

 

Regels en afspraken

De bewegingsactiviteiten zijn verdeeld over verschillende tuinen: de trucjestuin, de speltuin, de klimtuin, en de mik-en jongleertuin. In elke beweegtuin gelden specifieke regels en afspraken.  

 

Kleuters en bewegingssituaties zijn en blijven een bijzondere, uitdagende, inspirerende, leuke en soms ook verrassende combinatie. Gebruik de ideeën en suggesties. Verander en pas aan als dit nodig of gewenst is.

 

Veel plezier met de kleuters.


TRUCJESTUIN

 • Wachten op je beurt
 • Op de stip zit je vooraan
 • Je mag beginnen als…
 • Aandachtspunten voor uitvoering
 • Klaar = achteraan sluiten
 • Instrueren ----> lukt ‘t

KLIMTUIN

SPELTUIN

 • Samen op gang houden
 • Rolwisselingen
 • Af = …
 • Spel klaar = hand omhoog
 • Opruimen materiaal
 • Coachen ---> loopt ‘t ?

MIK- EN JONGLEERTUIN


 • Vrij spelen
 • Matje mag je springen
 • In combi met …
 • Rekening houden met elkaar
 • Delegeren ----> laat ‘t !

 

 • Vrij spelen
 • Ieder eigen materiaal
 • Bal in ander tuintje, vragen
 • Opruimen materiaal
 • Stimuleren ----> leeft ‘t ?

 Ik ben een enorme voorstander van gymmen op blote voeten voor kleuters. Zo hebben ze veel meer gevoel bij de oppervlaktes en verschillende soorten ondergrond.

 

Veel tactiele en sensorische prikkels die verwerkt kunnen worden. De voeten hebben een actieve functie in het zoeken naar grip en balans.

En voor ons ook een kans om de ontwikkeling van de voeten in de gaten te houden. 

 

Weg met al die 'te grote, te gladde, te kleine, te stugge of niet makkelijk aan te trekken gymschoenen'.

 

Ondanks de mogelijke bezwaren van vieze vloeren (de gemiddelde kleutersok is viezer)  en aanleg voor wratten (dunne turnschoentjes zonder sokken.......). Lekker op de blote pootjes gymmen! 

 Meer activiteiten ..........?

Nieuw ontworpen en uitgeteste activiteiten worden regelmatig toegevoegd en gedeeld via Linkendin en Facebook.

 

Heb je zelf leuke activiteiten en wil je deze delen? Laat het ons weten. Wij publiceren ze graag.