Totale ontwikkeling


 

'Bewegingsonderwijs is erop gericht leerlingen bekwaam te maken voor een blijvende, perspectiefrijke, zelfstandige en verantwoorde deelname aan de bewegingscultuur.."

(Kennisbasis voor pabo-opleidingen)

 

Een logische maar ook een beperkte rol die toebedeeld wordt aan het belang van bewegingsonderwijs voor de ontwikkeling van het jonge kind.Kleuters zijn voortdurend en continu in beweging; letterlijk en figuurlijk. De wereld is voor hen één groot speel- en ontwikkelplein.  Er valt zoveel te ontdekken en er gaat een nieuwe werkelijkheid voor ze open, elke dag weer. De totale ontwikkeling  van het jonge kind is identiek aan het spelend en bewegend leren.

 

Letterhinkelen

De matjes voor letterhinkelen anders gebruikt.

Stuiten met een grote bal. Sommige kleuters herkennen al letters, anderen lezen al korte woordjes.

Voor weer andere kinderen hebben de matjes gewoon twee verschillende kleuren en worden ze gebruikt als plaatsbepalers.

 

Om zelf te stuiten of met samen over te stuiten via het matje.

 

 

En hoe leuk is dit!

 

Letterhinkelen verwerken in een bewegingsbaantje voor kleuters.

 

Met 1 been of 2 benen?

Of van het ene naar het andere been.
En wat vind jij?

Ik hoor graag wat jij ervan vindt.

Goed idee, praktische suggestie of een bruikbare activiteit?

 

Of is het gewoon onzin. Bewegen moet gaan over bewegen en niet over allerlei andere doelstellingen en bijbedoelingen.