Avans+

Motorisch leren

Deze opdracht is gebaseerd op paragraaf 7.1.


Werkdocument: Afleren is lastig(er)

College prof. dr. Peter Beek

Bekijk dit college van Peter Beek over waarom het zo moeilijk is om iets af te leren.

Motorisch leren

Aan motorisch leren zijn is een aantal belangrijke aspecten verbonden. Voor een beter begrip zijn deze aspecten
op een rij gezet.

 

 


 

Motorisch leren wordt gedefinieerd als een proces dat leidt tot relatief duurzame veranderingen in het gedragspotentieel als gevolg van specifieke ervaringen met de omgeving. Deze definitie bevat aspecten die het waard zijn om stil bij te staan. Ze spelen namelijk een belangrijke rol bij het effectieve gebruik en de evaluatie van motorische leerprocessen (Beek, 2011).

De drie aspecten van motorisch leren zijn:

  • relatief duurzaam
  • gedragspotentieel
  • specifieke ervaringen

 

Relatief duurzaam

Van motorisch leren is alleen dan sprake wanneer het vermogen een bepaald gedrag te vertonen blijvend is veranderd (Beek, 2011). Met andere woorden dat wat geleerd is moet beklijven, in het ‘lijf zijn opgenomen’, geïncorporeerd, anders is er niets geleerd. Dit eerste aspect zorgt voor een onderscheid tussen oefenresultaat en leerresultaat. De prestaties tijdens een oefening, training of les zeggen niet direct iets over het leerresultaat. Bij leren gaat het niet om het onmiddellijke zichtbare effect van de oefening op de prestatie, maar om de gevolgen op langere termijn.

 

Gedragspotentieel

Motorisch leren heeft betrekking op veranderingen in het gedragspotentieel. Bij gedragspotentieel gaat het om het vermogen bepaald gedrag te kunnen vertonen. Dit is een interessant aspect omdat gedragspotentieel niet direct waarneembaar is. Een verandering in de gedragsmogelijkheden is alleen indirect zichtbaar via het gedrag of de prestatie. Het kan dan ook alleen worden afgemeten aan de hand van het gedrag dat iemand laat zien.

 

Als je probeert meer inzicht te krijgen in het bewegingsgedrag en het gedrag meet aan de hand van een ‘testsituatie’, dan mag je concluderen dat de motorische gedragingen die je tot je beschikking hebt (gedragspotentieel) zijn vergroot als de uitvoering structureel beter is. Een incidentele verbetering van de prestatie is hiervoor niet voldoende.

 

Specifieke ervaringen

Motorisch leren is het gevolg van specifieke ervaringen met de omgeving die het resultaat zijn van oefenen. Door uitproberen, vaak herhalen en oefenen van een bepaalde activiteit word je ergens beter in.

 

Door ergens meer ervaring in op te doen en de activiteit steeds opnieuw uit te voeren word je er beter in. Deze verandering in het bewegingsgedrag, het steeds beter kunnen uitvoeren van een vaardigheid, is het resultaat van oefening.

Vraag

Bekijk het filmpje nogmaals en probeer antwoord te geven op de intrigerende vraag:

‘Waarom is het afleren van een beweging veelal moeilijker dan het leren van een nieuwe beweging?

Schrijf een column of een artikel over ‘waarom het afleren van een beweging volgens jou moeilijker is dan het aanleren van een nieuwe beweging.

Deel deze column of dit artikel met je collega’s op disqus.Terug naar het overzicht?