Module 1

Belang voor kleuters

In deze module wordt inzicht geboden in het bewegingsonderwijs van toen en nu en de huidige kijk op onze bewegingscultuur. In de loop der jaren is er veel veranderd in het kleuteronderwijs. Goed bewegingsonderwijs met kleuters gaat uit van de totale ontwikkeling van een kind. De raakvlakken en integratie met de andere vakken in het onderwijs worden behandeld. De legitimatie van het vak wordt aan de hand van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs beschreven. Het verschil tussen motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van motorische vaardigheden wordt uitgelegd en er wordt ingegaan op de rechten van een kleuter. 


Deze module is gebaseerd op de tekst van hoofdstuk 1 van het boek. Met het bestuderen van deze tekst en het doornemen van de module krijg je meer kennis over en inzicht in:

  • Het belang van bewegingonderwijs voor jonge kinderen;
  • De relatie tussen motorische en totale ontwikkeling;
  • Integratie bewegingsonderwijs en andere vakken;
  • De visie op lichamelijke opvoeding in het verleden en nu;
  • De legitimatie van het vak bewegingsonderwijs;
  • Motorische ontwikkeling en motorische (basis)vaardigheden;
  • De rechten van een kleuter.

Terug naar: Preview?